Umowy prawne

Każda umowa w zależności od okoliczności i potrzeb stron jest inna i wymaga uwzględnienia indywidualnych i konkretnych potrzeb kontrahentów. Sporządzamy i opiniujemy umowy tak, by były rozwiązaniem „szytym na miarę”, a tekst dokumentu w pełni uwzględniał Państwa życzenia z należytym zapewnieniem interesów. Wspieramy przy sporządzeniu lub zawarciu umów najmu lub dzierżawy lokali oraz umów kupna-sprzedaży wszelkiego rodzaju. Ponadto oferujemy pomoc przy koncepcji testamentów, wszelakich pełnomocnictw oraz umów małżeńskich.

Prawo nieruchomości

Rafał Sokolski i Mateusz Madany są adwokatami w Austrii wyspecjalizowanymi na prawo nieruchomości. Sporządzamy i opiniujemy umowy regulujące obrót nieruchomościami (umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, umowy ustalenia służebności, zastawu lub hipoteki). Przeprowadzamy transakcję nabycia nieruchomości w Austrii od A do Z, włącznie z powiernictwem, organizacją terminu podpisania umowy z udziałem notariusza i uzyskaniem wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie ustalenia własności lokalowej. W ramach due dilligence kompleksowo opiniujemy oferty nieruchomości.

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi bloga na temat przepisów regulujących kupno nieruchomości w Austrii, prawa lokalowego oraz wszelkich ciekawostek związanych z nieruchomościami w Wiedniu. Przełącz na stronę bloga

Prawo handlowe

Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy dotyczące podjęcia działalności gospodarczej (np. umowy spółkowe, jednoosobowe oświadczenia o ustaleniu austriackiej spółki GmbH etc.). Ponadto przygotowujemy wymagane uchwały udziałowców spółek oraz umowy kupna-sprzedaży udziałów w spółce. Reprezentujemy Państwa interesy prawne zarówno przed Sądami Handlowymi, jak i austriackim rejestrem firm (Firmenbuch).

Zagadnienia, którymi może zająć się adwokat Rafał Sokolski lub adwokat Mateusz Madany to także koncepcja szablonów umów, sformułowanie ogólnych warunków umowy dla firmy lub sporządzenie regulaminu dla strony internetowej z uwzględnieniem najnowszej kodyfikacji prawnej.