Procesy sądowe

Nie każdy spór można rozwiązać polubownie. W przypadku konieczności dochodzenia swoich praw na drodze sądowej skutecznie reprezentujemy Państwa interesy w ramach sporu prawnego.

Prawo cywilne

Świadczymy rzetelną i konsekwentną reprezentację Państwa interesów prawnych w ramach wszelkich postępowań cywilnych przed wszystkimi austriackimi sądami, urzędami i innymi instytucjami. W zależności od okoliczności, reprezentujemy Państwa interesy zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego. Do jednej z głównych specjalizacji naszej kancelarii należy prowadzenie sporów cywilnych w ramach postępowań odszkodowawczych i dochodzenia praw z umowy. Proponujemy Państwu pomoc i skuteczne wsparcie przy sporach o wady w wykonaniu prac budowlanych, dochodzenia niesłusznie niewypłaconych odszkodowań ubezpieczeniowych oraz w przypadku błędów lekarskich. Ponadto rzetelnie wspieramy Państwa w ramach dochodzenia roszczeń powypadkowych (np. w wyniku wypadków drogowych lub narciarskich).

Adwokat Rafał Sokolski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz odszkodowawczych i gwarancyjnych przed austriackimi sądami i chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na związane z tym pytania.

Adwokat Mateusz Madany może wykazać się wieloletnią praktyką w zakresie reprezentowania spółek budowlanych w sporach sądowych, którą zdobywał w renomowanych wiedeńskich kancelariach adwokackich.

Prawo karne i administracyjne

Zakres usług naszych adwokatów w tematyce prawa karnego obejmuje między innymi reprezentację podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego policyjno- prokuratorskiego, występowanie adwokata w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych na wszystkich etapach postępowania karnego, dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym czy sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

Świadcząc pełną obsługę w języku polskim i niemieckim reprezentujemy Państwa także w przypadku wykroczeń administracyjnych na każdym etapie postępowania karno-administracyjnego.