Poradnictwo prawne

Nasza Kancelaria Adwokacka w Wiedniu specjalizuje się w obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów prawnych działających w Polsce i Austrii.

Doradztwo dla firm

Postrzegając się jako Państwa osobisty doradca i polski prawnik w Austrii doradzamy od początku podjęcia działalności gospodarczej, wspieramy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla planowanej działalności i reprezentujemy Państwa interesy przy zakładaniu i rejestracji austriackiej spółki osobowej lub kapitałowej.

Ponadto doradzamy i opiniujemy przy podpisywaniu umów najmu lub dzierżawy lokali pod działalność gospodarczą w Austrii. Do usług prawniczych oferowanych w naszej kancelarii zalicza się także doradztwo dla firm w codziennych zagadnieniach austriackiego prawa handlowego i gospodarczego.

W razie potrzeby doradzamy w kwestiach zawierania umów i zabezpieczenia roszczeń. W Państwa imieniu dochodzimy należności i podejmujemy odpowiednie kroki prawne wobec dłużnika.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szczególności w reprezentowaniu spółek o profilu budowlanym i transportowym.

Doradztwo dla osób indywidualnych

Jako kancelaria adwokacka specjalizujemy się w usługach prawniczych właściwych sprawom cywilnym. Świadczymy wykwalifikowane doradztwo osobom indywidualnym w najważniejszych dziedzinach prawa cywilnego takich jak prawo odszkodowawcze (odszkodowania powypadkowe), prawo rodzinne (rozwodowe), prawo lokalowe czy prawo pracy.

W tym zakresie indywidualna rozmowa z polskim prawnikiem w Austrii gwarantuje uzyskanie fachowej odpowiedzi na wybrane zagadnienia prawne. W oparciu o przedstawioną dokumentację dokonamy wnikliwej analizy Państwa sytuacji prawnej. Ponadto oferujemy wsparcie przy podejmowaniu strategicznych decyzji, wspólnie z Państwem szacujemy ryzyko i szanse powodzenia postępowania sądowego przed podjęciem stosownych kroków prawnych. Jeżeli proces sądowy jest nieunikniony, informujemy Państwa o prognozowanych kosztach procesowych.

Nasi klienci szczególnie cenią sobie nasze kompetentne i skuteczne przedstawicielstwo w kwestiach prawnych związanych z życiem prywatnym jak np. prowadzenie spraw rozwodowych, sporządzanie testamentów i doradztwo w sprawach upadłości osób fizycznych (Privatkonkurs).